Přístupový systém s testerem ELITE

Zamezení přístupu do EPA zóny s použitím turniketu, zábran a ESD testeru ELITE, který disponuje logováním výsledků měření do databáze na serveru a zamezuje přístupu osob, které nemají v EPA zóně co dělat pomocí přístupových práv.