1071611

171 Kč bez DPH
206,91 Kč s DPH

Skladem (33 ks)

ks
Účinně odstraňuje zbytky po pájení na deskách plošných spojů Více >>
FLUX-OFF je jemný, ale účinný čistič, který bez problémů odstraní i tvrdošíjné zbytky pájecích přípravků. Není přitom důležité, zda se jedná o tavidla na bázi kalafuny nebo rozpustná ve vodě. FLUX-OFF je bezbarvý a nezanechává žádné zbytky. Nenarušuje běžně používané ošetřované materiály. Přesto by se neměl používat na PVC a polystyren.

Použití
Šetrné intenzivní čištění desek plošných spojů a elektronických modulů. Vhodný i pro odmašťování zařízení a přístrojů.

Dodává se i se štětcovým nástavcem pro intenzivní čištění.

Technické údaje
Barva: bezbarvý
Hustota: 0,84 g/cm3
Zápach: jemný
Odpařování: beze zbytků
Snášenlivost s materiály: dobrá
Provedení:400ml
Objednací číslo:107

Varování

  • H222 - Extrémně hořlavý aerosol.
  • H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
  • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Objem
400 ml
Kontaktujte nás!