Odsávání zplodin při výrobě zubních náhrad - Rozměr odsávací jednotky - 980x430x430 mm

Potenciálně toxické výpary a částice, které vznikají při výrobě CAD/CAM, míchání monomerů a ruční úpravě, mohou zubním technikům působit zdravotní a bezpečnostní problémy.
Systémy BOFA Dental PRO pomáhají filtrovat potenciálně škodlivý prach a částice pomocí funkcí, jako je vícestupňová filtrace, digitální regulace rychlosti a senzory těkavých organických sloučenin (VOC).

Typické aplikace:

Výroba CAD/CAM, Korunové a mostní rámy, Zubní frézování, Odsávání prachu, Ruční pracovní procesy, Monomerní procesy

BOFA DentalPRO 400

Systém pro odsávaní prachu při konečné úpravě zubních náhrad.
Cena bez DPH: 41 000 Kč Cena s DPH: 49 610 Kč

Popis: Systém pro odsávaní prachu při konečné úpravě zubních náhrad.

Kód produktu: 30601033-1613

Výrobce: BOFA