Všechny podniky - velké nebo malé - mají zákonnou povinnost zajistit pro své zaměstnance bezpečné pracovní prostředí.To znamená, pracoviště bez prachu a dýmů odstranit pevné částice (částice), kapičky kapaliny (obvykle aerosoly nebo mlhy) a páry nebo plyny (dým). To je zásadní, protože zdravotní důsledky pro zaměstnance pracující v nebezpečném prostředí mohou být významné a trvalé.

Jedinný způsob jak toto zajistit je efektivně odsávat zplodiny a filtrovat je. Proto Vám naše společnost nabízí ucelný sortiment odsávacích zařízení pro širokou škálu průmyslových aplikací.

BOFA DentalPRO Base

Základnový systém odsávání prachu pro dentální frézky CAD/CAM.
Cena bez DPH: 85 000 Kč Cena s DPH: 102 850 Kč

Popis: Základnový systém odsávání prachu pro dentální frézky CAD/CAM.

Kód produktu: P04841

Výrobce: BOFA

BOFA DentalPRO Universal

Samostatný systém odsávání prachu pro CAD/CAM dentální strojní frézování.
Cena bez DPH: 52 200 Kč Cena s DPH: 63 162 Kč

Popis: Samostatný systém odsávání prachu pro CAD/CAM dentální strojní frézování.

Kód produktu: DL0844A0000

Výrobce: BOFA