Všechny podniky - velké nebo malé - mají zákonnou povinnost zajistit pro své zaměstnance bezpečné pracovní prostředí.To znamená, pracoviště bez prachu a dýmů odstranit pevné částice (částice), kapičky kapaliny (obvykle aerosoly nebo mlhy) a páry nebo plyny (dým). To je zásadní, protože zdravotní důsledky pro zaměstnance pracující v nebezpečném prostředí mohou být významné a trvalé.

Jedinný způsob jak toto zajistit je efektivně odsávat zplodiny a filtrovat je. Proto Vám naše společnost nabízí ucelný sortiment odsávacích zařízení pro širokou škálu průmyslových aplikací.

Kombi-filtr pro BOFA systém 200/250

Hlavní filtr pro BOFA systémy 200 a 250.
Do 2-3 týdnů
Cena bez DPH: 4 631,40 Kč Cena s DPH: 5 604 Kč

Popis: Hlavní filtr pro BOFA systémy 200 a 250.

Kód produktu: A1030099