NQ10

Horkovzdušná tryska NQ10 pro HAP 3000 / HAP 2 / HAP 3 A= 14,8 mm L= 14,8 mm
Do 2-3 týdnů
Cena bez DPH: 2 256,20 Kč Cena s DPH: 2 730 Kč

Popis: Horkovzdušná tryska NQ10 pro HAP 3000 / HAP 2 / HAP 3 A= 14,8 mm L= 14,8 mm

Kód produktu: T0058736818N

Výrobce: Weller

NQ15

Horkovzdušná tryska NQ15 pro HAP 3000 / HAP 2 / HAP 3 A= 10,0 mm L= 14,5 mm
Do 2-3 týdnů
Cena bez DPH: 2 493,39 Kč Cena s DPH: 3 017 Kč

Popis: Horkovzdušná tryska NQ15 pro HAP 3000 / HAP 2 / HAP 3 A= 10,0 mm L= 14,5 mm

Kód produktu: T0058736838N

Výrobce: Weller

NQT10

Horkovzdušná tryska NQT10 pro HAP 3000 / HAP 2 / HAP 3 A= 22,0 mm L= 22,0 mm
Do 2-3 týdnů
Cena bez DPH: 3 657,85 Kč Cena s DPH: 4 426 Kč

Popis: Horkovzdušná tryska NQT10 pro HAP 3000 / HAP 2 / HAP 3 A= 22,0 mm L= 22,0 mm

Kód produktu: T0058750741N

Výrobce: Weller