NQ10

Horkovzdušná tryska NQ10 pro HAP 3000 / HAP 2 / HAP 3 A= 14,8 mm L= 14,8 mm
Do 2-3 týdnů
Cena bez DPH: 2 198,35 Kč Cena s DPH: 2 660 Kč

Popis: Horkovzdušná tryska NQ10 pro HAP 3000 / HAP 2 / HAP 3 A= 14,8 mm L= 14,8 mm

Kód produktu: T0058736818N

Výrobce: Weller

NQ15

Horkovzdušná tryska NQ15 pro HAP 3000 / HAP 2 / HAP 3 A= 10,0 mm L= 14,5 mm
Do 2-3 týdnů
Cena bez DPH: 2 395,87 Kč Cena s DPH: 2 899 Kč

Popis: Horkovzdušná tryska NQ15 pro HAP 3000 / HAP 2 / HAP 3 A= 10,0 mm L= 14,5 mm

Kód produktu: T0058736838N

Výrobce: Weller

NQT10

Horkovzdušná tryska NQT10 pro HAP 3000 / HAP 2 / HAP 3 A= 22,0 mm L= 22,0 mm
Do 2-3 týdnů
Cena bez DPH: 3 532,23 Kč Cena s DPH: 4 274 Kč

Popis: Horkovzdušná tryska NQT10 pro HAP 3000 / HAP 2 / HAP 3 A= 22,0 mm L= 22,0 mm

Kód produktu: T0058750741N

Výrobce: Weller