Dodávka ESD nábytku, ESD židlí a ESD vozíků

Naše společnost dodávala vybavení ESD nábytkem, židlemi a vozíky do vývojového střediska společnosti, která se zabývá výrobou důlních strojů.